Welkom op de website van T-MC

Plaats kwaliteitsmanagement waar het hoort:
in het hart van uw zorginstelling
 

U bevindt zich hier:  Beter!

Beter! kwaliteitsmanagement in Control

De Zorg verandert. Door wet- en regelgeving, financiers en cliënten worden continu hogere eisen gesteld aan de levering van zorg. Het is essentieel dat u inzicht heeft in hoe uw organisatie zorg levert en hoe u alle processen - in samenhang met elkaar - op de juiste manier stuurt en beheert. Alleen dan kunt u ondanks voortdurende druk, kwaliteit garanderen.

T-MC biedt u met Beter! een kwaliteitsmanagementsysteem, dat is ingericht in Nimbus Control. Beter! is ontwikkeld in samenwerking met CQ procesmanagement en combineert onze expertise en ervaringen op het terrein van proces- en kwaliteitsmanagement met ‘best practices’ binnen diverse zorginstellingen. Beter! is de basis waarmee u realiseert dat kwaliteit daadwerkelijk wordt geleverd en beleefd. Doeltreffend en kostenefficiënt.

Door Beter! zijn uw medewerkers aantoonbaar op de hoogte van vernieuwde of gewijzigde informatie. Verbetervoorstellen zijn door hen eenvoudig in te dienen en leiden werkelijk tot continue verbetering van de dienstverlening. Het management heeft voortdurend zicht op alle prestatie-indicatoren die belangrijk zijn om de bedrijfsvoering te beoordelen en bij te sturen. Daardoor zijn management en medewerkers optimaal betrokken bij het dagelijkse leveren van kwaliteit.

Met Beter! haalt u een bewezen methode en ondersteunende applicatie in huis om op geïntegreerde wijze het hoofd te kunnen bieden aan de complexe aspecten van Kwaliteitsmanagement, Prestatiemanagement,  Compliance en Risicomanagement. Uw bestuurlijke en operationele processen, zoals zorgpaden, worden op een overzichtelijke manier vastgelegd. Zo zijn kwaliteitsnormen zoals HKZ, NEN7510/11 en NIAZ binnen één applicatie inzichtelijk en beheersbaar gemaakt.

T-MC begeleidt u bij het vaststellen van de kaders en vervolgens bij het inrichten en implementeren van Beter! als uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wij adviseren u waar nodig en stimuleren de adoptie gericht op continue verbetering zowel bij het management als op de werkvloer. Bij financieringsvraagstukken en bij definiëring van zorgpaden kan onze partner CQ procesmanagement u helpen.

Dit alles met het ultieme doel om kwaliteit daar te beleggen waar het thuis hoort: in de uitvoering van uw dienstverlening.

Wordt Beter!

Lees onze factsheet voor aanvullende informatie.