Als je het ver­trou­wen ver­liest, krijg je het van de­zelf­de groep men­sen nooit meer he­le­maal te­rug

06/03/2017

Philip van Impe

Dit is de be­lang­rijk­ste les die Phi­lip Van Im­pe, Bel­gisch oud-ge­ne­raal en lei­der­schaps­spe­ci­a­list, geeft over in­te­gri­teit in een in­ter­view met Ma­na­ge­ment Im­pact.

In dit zeer interessante artikel geeft Van Impe inzicht en tips voor goed leiderschap.

Van Impe is tegenwoordig Directeur van het Platform voor Leiderschap en draagt nu zijn kennis vooral over aan anderen. Van Impe is als gasttrainer en -spreker verbonden aan T-MC. Hij heeft diverse sessies in het teken van leiderschap en cultuur binnen grote organisaties begeleid.

Zoekt u een inspirerende spreker of een trainer die helpt om ook uw leiders verder te laten excelleren? Neem dan contact op met T-MC via info at t-mc dot nl of 0348-501462.