Or­ga­ni­se­ren zit in mijn ge­nen, ook tij­dens mijn zwan­ger­schaps­ver­lof!

22/03/2017

Cindy van der Krabben

In de GO trai­ning staan we on­der an­de­re stil bij de rand­voor­waar­den voor het kun­nen or­ga­ni­se­ren van je ei­gen werk: goed ge­bruik van de or­ga­ni­sa­tie­struc­tuur, be­wust ont­wor­pen over­leg­struc­tuur en soe­pel lo­pen­de werk­pro­ces­sen. Tij­dens mijn ver­lof ben ik er ach­ter ge­ko­men dat de­ze rand­voor­waar­den ook thuis on­mis­baar zijn ge­weest.

De organisatiestructuur is gewijzigd! Ons gezin is namelijk uitgebreid met een prachtige zoon, Joris. Omdat dit allemaal nieuw voor ons is, komt iemand ons begeleiden: de kraamhulp. Een onmisbare adviseur die je begeleidt en faciliteert. Dit vraagt om een passende overlegstructuur! Iedere ochtend starten we met een dagstart. De kraamhulp informeert hoe de nacht is verlopen: "Heeft de kleine spruit een beetje geslapen?", welke resultaten zijn gehaald: "hoe vaak heeft hij geplast?" en wat kunnen we hiervan leren: "Hoe zorg ik ervoor dat hij mij niet onder plast tijdens het verschonen?" zodat we dit morgen kunnen verbeteren. Ook de dagstart zelf wordt geëvalueerd. "Wat vinden jullie van deze manier van afstemming en zien jullie hier nog verbetering in?" Ik vind dit een heerlijke manier van werken omdat continu verbeteren centraal staat!

Over verbetering gesproken ….

Onze fantastische kraamhulp van Thebe heeft ons een boekje gegeven waarin wij alle resultaten bijhouden. Deze resultaten schrijft zij weer over in háár boekje, ze vult dit aan en tekent grafieken. Iedereen is dus flink wat tijd kwijt aan vastlegging. Dubbel. Kan dat niet beter?

T-MC kan een prachtige app ontwikkelen en dit proces volledig automatiseren. De kraamhulp kan daardoor nóg meer tijd besteden aan kind en de kersverse ouders. Dus Thebe, neem gerust contact met ons op, wij helpen graag jullie dienstverlening te laten excelleren!

Inmiddels ben ik na een heerlijke periode zwangerschapsverlof weer aan het werk. De overgang van fulltime zorg naar fulltime 'grote mensenpraat' vereist soepel lopende processen! Een minuut plannen kan je dagelijks 10 minuten tijd opleveren, omdat je niet meer hoeft na te denken over de te nemen stappen. Voor het thuisfront heb ik een prachtig schema opgesteld, waarin onder andere staat: Wie brengt Joris weg? Wie haalt hem op? Wie doet hem wanneer in bad? Wie geeft de laatste fles in de avond? Wie geeft de eerste fles in de ochtend? Wie sport wanneer? Wie doet boodschappen? Wie kookt er? Ik ben zelf proceseigenaar van het proces en ik zorg daarom ook dat de verdere randvoorwaarden geregeld zijn, zoals de voorraad die altijd op peil is. 

Organiseren zit nu eenmaal in mijn genen en hopelijk nu ook in de genen van mijn pasgeboren zoon Joris. De vader van Joris heeft recent de GO training gevolgd, zodat wij elkaar scherp houden en ook anderen helpen aan meer rust en tijd door orde en structuur.

Meer over de GO training lees je op www.getorganised.nu