Waar­om GO veel meer is dan een tim­ema­na­ge­ment­trai­ning

14/12/2017

Cindy van der Krabben

In de GO trai­ning zit een ad­vo­ca­te. Een jon­ge, ge­dre­ven en hard­wer­ken­de vrouw. Ze legt uit dat ze moei­te heeft om haar werk af te krij­gen, de dos­siers sta­pe­len zich op en over­wer­ken is de stan­daard. Al maan­den knokt ze te­gen de sta­pels werk en haar werk­druk­be­le­ving is hoog.

In het ochtenddeel van de GO training behandelen we de organisatiestructuur. Vragen zoals: Wat is je plaats in de organisatie? Wie zitten er links en rechts van je? Waar komt je input vandaan? Wie bepaalt je werk? Wie is je leidinggevende? Waar vind je bescherming in de organisatie? Op de laatste drie vragen kon zij geen antwoord geven. Ze had eigenlijk drie leidinggevenden en ook weer geen. De één stuurt op kwaliteit, de ander op snelheid en de derde op het uitbreiden van het klantenbestand. Drie uiteenlopende doelstellingen die met elkaar botsen dat is knap lastig.

Wanneer doe je het dan goed? En wie bepaalt dat? Iedereen gaf haar op ieder gewenst moment werk. Er was geen afstemming tussen de drie leidinggevenden en niemand voerde met haar voortgangsgesprekken.

Het werd haar en de andere deelnemers duidelijk dat de organisatiestructuur in de praktijk niet toegepast werd. Daarmee werd de oorzaak van de werkdruk van de advocate helder. Haar opmerking "een advocatenkantoor is gespecialiseerd in juridische inhoud en niet in bedrijfsvoering " bevestigde dit. Is ze dan klaar? Nee, absoluut niet. Maar ze heeft wel voldoende inzicht om het gesprek aan te gaan. Om haar werk anders te organiseren.

In een (standaard) timemanagementtraining, waar je slimmer in plaats van harder leert werken, zou ze misschien leren om negen in plaats van acht dossiers te behandelen. Het oplossen van de echte oorzaak, namelijk het gebrek aan een heldere, werkende structuur is niet opgelost.

De GO training kun je het beste omschrijven als een verandertraining. De theorie over organisatiestructuur is noodzakelijk om antwoord te geven op de vraag "Moet ik het nu wel doen?". Eerst inzicht in je effectiviteit, daarna pas aan de slag met "Hoe pak ik het dan aan?" om een verbeterslag te maken in je efficiëntie. Anders leren we je enkel om sneller de verkeerde dingen te doen, en dat is verspilling!

De advocate in kwestie heeft het roer omgegooid. Ze ging het gesprek aan en maakte heldere afspraken. Haar werkdrukbeleving nam af en ze heeft weer plezier in haar werk. Natuurlijk, de dossiers blijven. Het verschil is dat zij nu veel beter weet hoe ze aan te pakken.

Ben je nieuwsgierig naar de GO training? Klik dan hier voor meer informatie.