Welkom op de website van T-MC

''It is not the strongest of species that survives, 
but the one most responsive to change''

 

 

 

 

U bevindt zich hier:  Dienstverlening  »  Procesmanagement

Procesmanagement

Wie gelooft erin dat een goed ontworpen proces dé weg is om een effectief en efficiënt resultaat voor uw organisatie te behalen? Juist: T-MC.

Met procesmanagement kan een organisatie zich zo structureren, dat de waarde die wordt toegevoegd naar de klant met een continue hoge kwaliteit wordt geleverd, tegen zo laag mogelijke kosten. De organisaties die dit goed weten te doen, hebben de grootste kans op overleven en op succes. Dit omdat ze zich snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ze zijn goed bestuurbaar en dus snel wendbaar.

Leveren van kwaliteit via goed ontworpen processen zal uw organisatie een hogere klant- en medewerkertevredenheid opleveren. T-MC biedt uw organisatie een omgeving die u in staat stelt om deze doelen te realiseren.

Procesontwerp
Business Process Management draait om het maximaliseren van de prestaties van een organisatie. Bedrijfsprocessen vormen, volgens T-MC, de olie in de motor van de organisatie en zorgen voor flexibiliteit om noodzakelijke, voortdurende veranderingen mogelijk te maken.
Bij het ontwerpen van processen is het belangrijk om te weten voor wie we de processen nu eigenlijk vastleggen. In onze visie zijn dat de medewerkers. Zij moeten eenvoudig, begrijpelijk en snel toegang hebben tot hun procesinformatie.

De processen worden in workshops met alle belanghebbenden vastgelegd en verrijkt. Hierdoor ontstaat meteen het eerste voordeel: consensus over de ‘best practise’ in de uitvoering. Met de vastlegging worden direct alle verantwoordelijkheden duidelijk; wie doet wat, wanneer en… met welk doel of resultaat. Wat ontstaat is een operationeel handboek van de organisatie waarin de werkwijze is veiliggesteld. Een werkwijze die aantoonbaar is afgestemd op de realisatie van de strategie.

Procesonderhoud
Misschien wel het moeilijkste onderdeel van allemaal. Procesmanagement stopt niet bij het eenmalig vastleggen. Hoe zorgen we ervoor dat de processen altijd overeenkomen met de werkelijkheid? Om dit doel te bereiken is het noodzaak dat alle medewerkers het procesgericht werken en denken adopteren. Daarnaast moeten we het meedenken en meewerken aan het continu verbeteren eenvoudig en leuk maken.

Communicatie en beheer
Processen zijn niet per definitie een favoriet onderwerp voor de werkvloer. Over het algemeen is men druk genoeg en wordt er geen tijd gemaakt om ook nog eens op zoek te gaan naar informatie over het ‘hoe’. Daarom brengen we informatie naar de gebruikers toe via een persoonlijke intranetpagina, waar alle voor de medewerker belangrijke informatie zoals processen, beleid en werkinstructies te vinden zijn. Gebaseerd op de rol  van de medewerker wordt nieuwe of gewijzigde informatie automatisch aangeboden. Iedere belanghebbende ontvangt de informatie op maat en wordt gevraagd te bevestigen dat hij/zij deze ook heeft gelezen.

De inhoud van de procesinformatie, met alle daaraan gerelateerde kennis, wordt daarmee een altijd juiste en eenduidige bron van waarheid voor management en personeel.