Welkom op de website van T-MC

''Niet meer leren is stoppen met groeien'' 

 

 

 

 

 

 

 

U bevindt zich hier:  Dienstverlening  »  Trainingen

Trainingen

T-MC biedt diverse trainingen aan ter ondersteuning van haar klanten in het gebruik van TIBCO Nimbus. Hieronder een overzicht van die trainingen die zowel op basis van Open Inschrijving als maatspecifiek binnen uw organisatie kunnen worden aangeboden. Bekijk ook onze trainingsagenda.

Process Awareness

In een organisatie is het van wezenlijk belang dat de processen duidelijk voor iedereen zijn vastgelegd en de doelen helder zijn verwoord. Daarbij dient het proceseigenaarschap goed belegd te zijn, dienen de proceseigenaren zich van hun rol en hun verantwoordelijkheden bewust te zijn en ziet u graag een proactieve en daadkrachtige houding. Om dit bewustzijn te bevorderen onder uw proceseigenaren en leidinggevenden, heeft T-MC de training Process Awareness ontwikkeld.

Lees verder »

E-learning Gebruiker Nimbus Control

T-MC heeft voor de reguliere gebruikers van de Mijn Pagina van Nimbus Control een praktische e-learning ontwikkeld. Deze e-learning laat gebruikers in een kort tijdsbestek kennis maken met de belangrijkste handelingen binnen de Mijn Pagina. Uiteraard komt ook de theorie en filosofie achter het gebruik van de Mijn Pagina aan de orde waardoor adoptie op de werkvloer wordt bevorderd en de gebruiker beseft welke rol hij/zij heeft binnen het continu verbeteren van de organisatie.

Lees verder »

Facilitator

In Nimbus Control worden de bedrijfs-processen vastgelegd, inclusief alle procesinformatie zoals sjablonen, werkinstructies, beleidsdocumenten en prestatie-indicatoren. Processen worden vastgelegd in workshops met degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het proces. Bij iedere workshop zijn een auteur en facilitator aanwezig. De workshop wordt geleid door de facilitator, die de deelnemers uitvraagt over het proces. De auteur legt alle procesinformatie direct vast in Nimbus Control.

Lees verder »

Auteur Nimbus Control

Nimbus Control kent twee omgevingen: de client en de webomgeving. De webomgeving wordt gebruikt door de eindgebruiker. De eindgebruiker heeft toegang tot deze omgeving via een geïndividualiseerde startpagina: de “Mijn Pagina”. In de client omgeving worden de mutaties in de processen en documenten verwerkt. De auteur draagt zorg voor deze proces- en documentaanpassingen en wordt verantwoordelijk gehouden voor een uniforme vastlegging van gegevens in Nimbus Control.

Lees verder »

Opfristraining Auteur Nimbus Control

Auteurs zijn binnen Nimbus Control verantwoordelijk voor het vastleggen van nieuwe processen en documenten en voor het verwerken van goedgekeurde wijzigingsvoorstellen. In de tweedaagse auteurstraining hebben zij de vaardigheden geleerd om de auteurstaken zelfstandig uit te voeren. Wanneer die nieuwe vaardigheden echter niet direct, of niet heel frequent, worden aangesproken, dan is het zinvol om deel te nemen aan een korte opfristraining.

Lees verder »

Functioneel Beheerder Nimbus Control

In een organisatie is het van wezenlijk belang dat de processen duidelijk voor iedereen zijn vastgelegd en de doelen helder zijn verwoord. Daarbij dient het proceseigenaarschap goed belegd te zijn, dienen de proceseigenaren zich van hun rol en hun verantwoordelijkheden bewust te zijn en ziet u graag een proactieve en daadkrachtige houding. Om dit bewustzijn te bevorderen onder uw proceseigenaren en leidinggevenden, heeft T-MC de training Process Awareness ontwikkeld.

Lees verder »

Leidinggevende Training

Bij een procesmanagement implementatie is veel aandacht voor de adoptie van procesgericht denken en werken door de medewerkers. Via de webomgeving “Mijn Pagina” hebben zij toegang tot alle actuele procesinformatie en kunnen medewerkers ook procesverbeteringen initiëren. De adoptie door de werkvloer is noodzakelijk om de doelstellingen voor de implementatie van procesmanagement te kunnen realiseren. Een hele belangrijke rol bij het verkrijgen van adoptie, is weggelegd voor de leidinggevenden.

Lees verder »