T-MC pre­sen­teert My Sta­tis­tics in Lon­den op IP11

26/09/2011

Op de ge­brui­kers­con­fe­ren­tie IP11 van Nim­bus Part­ners pre­sen­teert T-MC op 27 en 28 sep­tem­ber My Sta­tis­tics.

Later volgt meer informatie.