Ben jij on­ze VIP-gast tij­dens de boek­pre­sen­ta­tie in sep­tem­ber?

01/06/2017

Bert Dikmans

In de af­ge­lo­pen week heb ik het con­tract ge­te­kend met mijn nieu­we au­teurs­coach, In­e­ke Ho­ge­ma. In­e­ke is ge­spe­ci­a­li­seerd in het be­ge­lei­den en uit­ge­ven van boe­ken op het ge­bied van on­der an­de­ren (bu­si­ness) spi­ri­tu­a­li­teit, or­ga­ni­sa­ties en ma­na­ge­ment. Zij gaat mij ver­der be­ge­lei­den in het op pa­pier zet­ten van mijn fi­lo­so­fie op het ge­bied van or­ga­ni­se­ren en helpt mij in de plan­ning rich­ting de boek­pre­sen­ta­tie dit na­jaar.

 

Wil jij daar ook bij zijn?

Schrijf je dan hier in!


Je ontvangt dan regelmatig updates over de voortgang van mijn boek 'Georganiseerd Samenwerken in de GO-organisatie. Voor plezier, waardering en resultaat!'

Onder de mensen die zich inschrijven, verloten we de komende maand 5 VIP-kaarten voor de boekpresentatie, welke plaatsvindt op donderdag 21 september aanstaande bij Kasteel de Haar te Haarzuilens.