'Dat ver­klaar en be­loof ik'

25/11/2017

Martine van Nuenen

Tij­dens de We­reld Draait Door werd er ver­hit ge­dis­cus­si­eerd over de vraag of we het nog wel kun­nen ma­ken om naar Hou­se of Cards te kij­ken. Een nieuw hoofd­stuk in de #Me­Too-dis­cus­sie nu re­gis­seur Job Gos­schalk heeft toe­ge­ge­ven dat hij te ver is ge­gaan. De aan­dacht in de me­dia voor grens­over­schrij­dend han­de­len van­uit een machts­po­si­tie neemt ex­po­nen­ti­eel toe.

Onder het tapijt
Grensoverschrijdend handelen vanuit een machtspositie is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan de film- en modellenwereld. Wat gebeurt er dichter bij huis? Hoeveel wordt er binnen het bedrijfsleven, ondanks toenemende aandacht, nog steeds onder het tapijt geschoven?

De helft van alle werknemers heeft te maken met agressie op de werkvloer. Uit onderzoek van Wat Vindt Nederland* blijkt dat 1 op de 5 vrouwen aangeeft wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren van haar leidinggevende. Ik kan alleen uit eigen ervaring al legio 'goedbedoelde' opmerkingen benoemen over de lengte van mijn rok of hoogte van een hak. Zelfs verwijzingen naar mijn aanwezigheid in een vergadering, "oh, nou snap ik waarom ze jou hebben gestuurd", zijn met regelmaat gemaakt. Grappig en goed bedoeld, of toch niet?

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen
Op 25 november is het Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Fysiek geweld is helder, onmiskenbaar en ontoelaatbaar. Verbaal geweld of mentale intimidatie wordt al minder duidelijk. Veel bedrijven hebben tegenwoordig een vertrouwenspersoon. Maar wanneer maak je daar als medewerker gebruik van? Hoe ver laat je het komen voordat het gedrag van een leidinggevende in jouw ogen ontoelaatbaar wordt? En hebben we het dan enkel over gedrag dat jou persoonlijk raakt of maak je ook melding van gedrag dat kwetsend of intimiderend is voor anderen? Denk ook aan bestuurders tegen wie zaken lopen vanwege wangedrag of nalatigheid. Juist van onze boegbeelden verwachten we voorbeeldgedrag.

Op het juiste spoor?!
Met het verplicht afleggen van de eed of belofte wil de financiële dienstverlening ons tot integer gedrag aanzetten. Ik heb zelf inmiddels 2x de belofte afgelegd. Sommige van mijn collega's al 6x. Ik vraag me af of we binnen het bedrijfsleven met dit soort maatregelen op het juiste spoor zitten. Moeten we niet juist meer het gesprek voeren met elkaar over onze kernwaarden? Eerlijk en open communiceren over gedrag dat wij als normaal en prettig ervaren? Maar ook kritisch durven zijn over ons eigen gedrag in plaats van verwachtingen uitsluitend bij anderen neer te leggen.

Laten we beginnen om bij aanvang van een dienstverband een goed gesprek te voeren over iemands moraliteit. Dat lijkt mij een stuk effectiever dan hem of haar 6x een belofte te laten afleggen. En zo hebben we deze morele discussie dan zelfs nog LEAN gemaakt! 

 

* Wat vindt Nederland - Stemming 8 november 2017

Ik ben benieuwd naar jouw mening. Vind jij het terecht dat de belofte wordt afgelegd? Hoe zou het volgens jou anders kunnen? Laat het weten via info at t-mc dot nl of op social media via de knoppen hieronder.