TIB­CO in­tro­du­ceert Nim­bus 10.1

28/08/2017

Martine van Nuenen

Re­lea­se 10.1 van TIB­CO Nim­bus is on­langs uit­ge­ko­men. Na het suc­ces van re­lea­se 10 vo­rig jaar, bouwt 10.1 voort op meer ge­brui­kers­ge­mak van­uit de brow­ser. TIB­CO Nim­bus 10.1 zorgt er­voor dat meer ge­brui­kers de brow­ser kun­nen ge­brui­ken om hun pro­ces­sen vast te leg­gen, te ana­ly­se­ren en te ver­be­te­ren met be­hulp van de ver­nieuw­de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce die in Nim­bus 10 al is ge­ïn­tro­du­ceerd. Hier­door kun­nen pro­ces­sen en de aan­toon­ba­re na­le­ving hier­van op een nog laag­drem­pe­li­ge­re ma­nier wor­den be­heerd.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe mogelijkheden en voordelen

1. Beheer van compliance en interne frameworks in de browser

Statement sets worden gebruikt om bedrijfstandaarden, compliance frameworks of interne controle- en risicoregisters vast te leggen. Gecombineerd met datatabellen kan de informatie achter elk van deze statements worden uitgebreid en aangepast waardoor er een centrale bibliotheek (repository) van alle compliance informatie ontstaat. Deze informatie kan worden gekoppeld aan processen om aantoonbaar aan wet- en regelgeving te voldoen.

Kort samengevat zijn de nieuwe mogelijkheden en voordelen:

  • Maak nieuwe statement sets aan in de browser
  • Bewerk bestaande statement sets in de browser
  • Definieer rollen en verantwoordelijkheden voor statement sets in de browser
  • Breid de statement sets uit met extra velden die zijn gedefinieerd als datatabellen
  • Creëer en beheer individuele statements, clausules of verwijzingen in de statement sets
  • Definieer toegangsrechten en beheersmaatregelen voor statement sets


2. Navigatie door de proceshiërarchie

De diagram explorer wordt gebruikt voor het weergeven van en navigeren door de proceshiërarchie. Wanneer een diagram de status 'alleen lezen' heeft, kan er met behulp van de diagram explorer genavigeerd worden door de processen zonder gebruik te maken van de zogenaamde drilldowns of ingebouwde navigatie knoppen.


3. Beheer de gestructureerde formulieren en tabellen in de browser

Wanneer gestructureerde datavastleggingsformulieren of -velden moeten worden gekoppeld aan procesactiviteiten, bieden datatabellen een manier om een sjabloon van velden te definiëren vanwaar records kunnen worden toegevoegd aan processen. Deze optie is vernieuwd voor de browser interface waardoor het beheer van deze tabellen aanzienlijk vereenvoudigd is.

De vernieuwde functionaliteiten op een rijtje:

  • Maak nieuwe data tabellen aan in de browser
  • Bewerk bestaande data tabellen in de browser
  • Definieer en selecteer veldtypen die aan datatabellen worden toegevoegd in de browser
  • Beheer en controleer de toegangsrechten voor elke datatabel

Klik hier om de volledige release notes van TIBCO Nimbus 10.1 te downloaden.