Ver­ras de klant, voor­dat de­ze jou ver­rast!

18/08/2017

Wim Huiskens

Wil jij met jouw work­for­ce een op­ti­ma­le ba­lans re­a­li­se­ren tus­sen te­vre­den klan­ten, me­de­wer­ker­ste­vre­den­heid en kos­ten? Be­kijk het film­pje hier en zie voor­al hoe het NIET moet.

Er zijn nog slechts twee seats vrij in de driedaagse Contact Center Management training die ingeroosterd is op donderdag op 21 en 28 september en 5 oktober. De forecast is dat deze laatste spots snel vervuld zijn.

Leer in drie dagen hoe je een contact center effectief en efficiënt bestuurt. Call ons via 0348-501462 of registreer je deelname online hier.