Wat kan uw or­ga­ni­sa­tie be­rei­ken met TIB­CO Nim­bus?

06/06/2017

Martine van Nuenen

Op 30 mei or­ga­ni­seer­de T-MC een we­bi­nar in sa­men­wer­king met on­ze part­ner TIB­CO. Di­ver­se be­drij­ven en in­stan­ties heb­ben dit we­bi­nar ge­volgd. Heeft u dit ge­mist?

Geen probleem!  

Klik hier om naar de opgenomen versie van het Nederlandstalige webinar te gaan en leer meer over de mogelijkheden die TIBCO Nimbus biedt om bedrijfsprocessen inzichtelijk en begrijpelijk te maken.

Nog vragen naar aanleiding van het webinar? Neem gerust contact met mij of mijn collega's op via info@t-mc.nl of 0348-501462.