GO Coa­ching

Waar­om moei­lijk doen als het sá­men kan

Je bent enthousiast over de inzichten die je hebt verworven dankzij de GO training en wil deze nieuwe kennis vertalen naar de praktijk. De GO coaching helpt je met persoonlijke begeleiding meer grip op je werk te krijgen.Inhoud

Samen met jouw Get Organised (GO) coach neem je op jouw werkplek alle aspecten van je dagelijkse werkomgeving onder de loep. Je gaat taken samen beoordelen en plannen volgens de methode die je in de GO training hebt geleerd. Vervolgens werk je op deze wijze zelfstandig verder. Je bespreekt en evalueert jouw ervaringen tijdens de vervolgsessies met jouw coach.

Opbouw

In drie afzonderlijke sessies op jouw eigen werkplek helpt de Get Organised (GO) coaching om de GO-theorie in praktijk te brengen.

In de eerste sessie (3 uur) wordt samen met de GO coach bekeken en besproken wat er op je afkomt en hoe deze input wordt verwerkt. Je krijgt inzicht in je dagelijks werk: Wat is de plaats van jouw functie in de organisatie? Welke rollen heb je? Welke overlegstructuren zijn er? De werkprocessen, het beheer van de agenda en e-mailverwerking komen ruimschoots aan bod.

Tijdens de twee vervolgsessies van elk twee uur wordt je geholpen de GO-theorie verder in praktijk te brengen. Per sessie wordt besproken wat goed ging en wat beter kan en op welke manier. 

Hierdoor werk je steeds zelfstandiger en planmatiger volgens de GO methode, waardoor je gaat ervaren hoe prettig het is om georganiseerd te werken. Na afronding van de derde sessie wordt een verslag van de GO coaching aan de opdrachtgever verzonden.

Doelgroep

De GO coaching is bedoeld voor iedereen die aan een GO training heeft deelgenomen.

Locatie en data

De GO coaching vindt plaats op jouw werklocatie. Datum en het tijdstip bepaal je in overleg met jouw coach.
 

Kosten

Je betaalt voor de drie coachingsessies € 1.750,- (exclusief 21% BTW). Dit bedrag is inclusief voorbereiding, reiskosten van de coach en uitwerking van de sessies.


Meer informatie

Voor meer informatie raadpleeg je www.t-mc.nl of neem je contact op via:

0348 501462
training at t-mc dot nl