Con­ti­nu ver­be­te­ren

In vijf stappen naar een organisatie waarin continu aandacht is voor procesverbetering? Het kan! T-MC heeft de 5 V's methode ontwikkeld als methodiek voor het succesvol realiseren van een verbetercultuur tot en met de werkvloer. De 5 V's zijn: vastleggen, verrijken, verspreiden, verankeren en verbeteren. T-MC kan uw organisatie hierbij op maat ondersteunen door de inzet van ervaren business consultants en projectleiders. Ook op het gebied van prestatiemanagement, activity based costing, het ontwerp van customer journeys en de inzet van procesmanagement voor scoping en selectie van automatisering heeft T-MC ruime ervaring.

 

Vastleggen
Waarom leggen we processen vast? Voor wie doen we dat precies en mét wie? En welke methode kiezen we daarbij? Antwoorden op deze vraagstukken rondom de vastlegging van processen worden in dit document gegeven. Zij zijn gebaseerd op de visie van T-MC over hoe een organisatie realiseert dat procesgericht denken en werken door iedereen in het bedrijf wordt omarmd. Lees meer ...

Verrijken
Als processen zijn vastgelegd is een eerste belangrijke stap gezet in het creëren van een "single source of truth" binnen de organisatie. Vervolgens dient aan die procesinformatie nog allerlei relevante data gekoppeld te worden. Deze verrijking dient een aantal doelen, namelijk ondersteuning van de uitvoering, sturing, beheersing en automatisering. Lees meer ...

Verspreiden
Na het vastleggen en verrijken van processen, zal de informatie gedeeld moeten worden binnen de organisatie. Doelstelling was immers om de werkvloer te laten profiteren van de vastgelegde informatie. Voor de adoptie van procesgericht denken en werken binnen de organisatie, dienen aan de verspreiding een aantal eisen te worden gesteld. Lees meer ...

Verankeren
De implementatie van procesmanagement betekent een omslag in denken én werken. Om er ook voor te zorgen dat de verandering blijvend is, dient continu aandacht te worden besteed aan de adoptie binnen de organisatie. Lees meer ...

Verbeteren
Als een organisatie de dienstverlening niet continu verbetert, dan komt haar voortbestaan in het gedrang. Organisaties dienen de natuurlijke drang van medewerkers aan te spreken om ook hun werkzaamheden en output continu te blijven aanscherpen. Om verbetering mogelijk te maken dienen een aantal randvoorwaarden ingevuld te zijn: processen moeten zijn vastgelegd, verrijkt, verspreid, verankerd en er moet een proces voor continu verbeteren zijn ingericht. Lees meer ...

Meer informatie
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte mail je naar info at t-mc dot nl of bel je met 0348 501462.