Pro­ces Scan

Hoe procesvolwassen is uw organisatie? En in hoeverre zijn management en medewerkers betrokken bij de besturing en uitvoering van de bedrijfsprocessen? De Proces Scan brengt de huidige mate van procesgericht denken en werken in uw organisatie in beeld en geeft u concrete handvaten om nog meer rendement uit uw bedrijfsvoering te halen.

 

Inleiding
Hoe staat procesmanagement er binnen uw organisatie voor? Heeft u veel tijd en energie gestopt in het vastleggen van uw processen, maar is er niemand die er naar kijkt? Krijgt u het eigenaarschap voor processen niet goed in uw organisatie belegd? Zoekt u kansen om verbeteringen door te voeren die uw bedrijf effectiever en efficiënter laten werken?

Op een willekeurig moment kan er in uw organisatie behoefte ontstaan om te toetsen in welke mate de initiële doelstellingen voor procesmanagement zijn gerealiseerd. Speciaal voor dit doeleinde heeft T-MC de Proces Scan ontwikkeld. De Proces Scan brengt de huidige status van procesmanagement in kaart en geeft aan hoe procesgericht denken en werken binnen uw organisatie geoptimaliseerd kunnen worden, ongeacht de tool die de organisatie gebruikt om haar processen in vast te leggen.

Inhoud van de Proces Scan
De Proces Scan bestaat uit een workshop om de huidige en gewenste volwassenheid van procesmanagement vast te stellen voor de volgende vijf categorieën (5 V's):

• Vastleggen
• Verrijken
• Verspreiden
• Verankeren
• Verbeteren

Voor de workshop wordt een aantal managers en medewerkers van diverse afdelingen uitgenodigd. Facetten die aan bod komen zijn onder andere strategie, architectuur, proceseigenaarschap, procesvastlegging en kwaliteitsmanagement. Al deze facetten vormen input om concrete verbeterpunten te identificeren voor uw procesmanagement implementatie. Deze worden in een adviesrapport opgenomen en gepresenteerd.

De uitvoering van de Proces Scan
T-MC reserveert voor de Proces Scan op locatie één dag. Daarna volgt de uitwerking van de workshop en wordt het adviesrapport aan uw organisatie gepresenteerd, wat beiden een dagdeel in beslag neemt.

Resultaat
De Proces Scan geeft:
• Inzicht in de huidige en gewenste proces-volwassenheid per categorie (5 V's) middels gedetailleerde grafieken;
• Overzicht van de bevindingen van de Proces Scan middels een adviesrapport en presentatie;
• Concrete verbeterpunten en handvaten voor de realisatie van de procesmanagement doelstellingen.

Meer informatie
Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte mailt u naar info at t-mc dot nl of belt u met 0348 501462.