TIB­CO Nim­bus trai­nin­gen

De implementatie van procesmanagement leidt tot de invoering van diverse nieuwe rollen binnen de organisatie. Om elke functionaris zich bewust te maken van zijn/haar nieuwe rol en verantwoordelijkheid, biedt T-MC een uitgebreid aanbod aan trainingen aan.

 

 

Training Functioneel Beheer

Een hele belangrijke rol in de beheerorganisatie van TIBCO Nimbus, wordt vervuld door de Functioneel Beheerder (in de applicatie "Business Administrator" genoemd). De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor het in standhouden van de functionaliteit van de applicatie. Hij faciliteert een optimaal gebruik van TIBCO Nimbus binnen de organisatie en vult zodoende een essentiële randvoorwaarde in voor procesgericht werken. Lees meer ...

Training Facilitator

In TIBCO Nimbus worden de bedrijfsprocessen vastgelegd, inclusief alle procesinformatie zoals sjablonen, werkinstructies, beleidsdocumenten en prestatie indicatoren. Processen worden vastgelegd in workshops met degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het proces. De workshop wordt geleid door de facilitator, die de deelnemers uitvraagt over het proces. Lees meer ...

Training Auteur

Auteurs zijn binnen TIBCO Nimbus verantwoordelijk voor het vastleggen van nieuwe processen en documenten en voor het verwerken van goedgekeurde wijzigingsvoorstellen. Lees meer ...  

Training Leidinggevenden

Bij de implementatie is veel aandacht voor de adoptie van procesgericht werken door de medewerkers. Via de webomgeving hebben zij toegang tot alle actuele procesinformatie en kunnen medewerkers ook procesverbeteringen initiëren. De adoptie door de werkvloer is noodzakelijk om de doelstellingen voor de implementatie van procesmanagement te kunnen realiseren. Een hele belangrijke rol bij het verkrijgen van adoptie, is weggelegd voor de leidinggevenden. Lees meer ...

Training Super User

Het beheer van TIBCO Nimbus dient goed belegd te worden in de organisatie. T-MC adviseert om ook de rol van Super User in te vullen. De Super User wordt ingezet als trainer voor de eindgebruikers van de Mijn Pagina van TIBCO Nimbus. Daarnaast is hij/zij de vraagbaak voor de collega's, ambassadeur van de Mijn Pagina en kan hij/zij de afdeling vertegenwoordigen in een gebruikersforum. Tot slot kan de Super User worden opgeleid om documenten te bewerken, toe te voegen of te verwijderen. Lees meer ...