Her­im­ple­men­ta­tie Nim­bus Con­trol bij Pameij­er

19/02/2010

Op 22 de­cem­ber 2009 heeft T-MC een Im­ple­men­ta­ti­on He­alth Check (IHC) uit­ge­voerd bij Pameij­er om de sta­tus van de Nim­bus Con­trol im­ple­men­ta­tie te on­der­zoe­ken. Sa­men met de klant zijn de ide­a­le si­tu­a­tie, de ge­wens­te si­tu­a­tie en de hui­di­ge si­tu­a­tie ge­a­na­ly­seerd, wat re­sul­teer­de in een ad­vies­rap­port. Op ba­sis van dit rap­port is Pameij­er een pro­ject ge­start om de im­ple­men­ta­tie van Nim­bus Con­trol te op­ti­ma­li­se­ren.

In 2007 heeft Pameijer, in samenwerking met CQ Procesmanagement, Nimbus Control geïmplementeerd. De primaire doelstelling van de implementatie was het behalen van de HKZ kwaliteitscertificering. Het onlangs door T-MC uitgevoerde onderzoek naar de huidige status van de implementatie, laat zien dat er op een aantal facetten nog een discrepantie bestaat tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.

Het project dat Pameijer is gestart om de implementatie van Nimbus Control te optimaliseren, is op 1 februari jl. van start gegaan en zal uiterlijk eind juni 2010 worden afgesloten. Pameijer wordt hierbij ondersteund door CQ Procesmanagement en T-MC.

T-MC ondersteunt Pameijer bij dit project door onder meer leiding te geven aan het project, door Nimbus Control dusdanig in te richten dat adoptie voor procesgericht werken wordt gerealiseerd, en door Pameijer te adviseren over de wijze waarop Functioneel Beheer binnen de organisatie kan worden ingericht.

Het project zal uiteindelijk resulteren in een duurzaam en interactief platform voor procesverbetering, dat Pameijer nog beter in staat stelt om continu procesverbeteringen te plannen, uit te voeren, te bewaken en te beoordelen.