Re­fe­ren­ties

Achmea

Binnen diverse afdelingen van Achmea heeft T-MC de implementatie van procesmanagement begeleid. Bij Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) heeft T-MC de implementatie van TIBCO Nimbus, toen nog...

APG

In opdracht van de directeur pensioenuitvoering en de senior manager van het Klant Contact Center (KCC) van APG hebben Wim Huiskens en Fons Gieles een Business Excellence Scan T-MC (BEST)...

Bergman Oogzorg B.V.

Een aantal medewerkers van Bergman Oogzorg B.V. heeft in GO trainingen geleerd om de proces-, organisatie- en communicatiestructuur te benutten bij de verwerking van alle input die zij dagelijks...

BRW Groep

BRW groep heeft een groot aantal medewerkers GO (Get Organised) getraind. Middels een aantal in-company trainingen heeft T-MC medewerkers van BRW Groep geleerd om de proces-, organisatie- en...

Buma Stemra

Met de uitvoering van een Implementation Health Check (IHC) heeft T-MC onderzoek gedaan naar de status van de implementatie van TIBCO Nimbus binnen Buma Stemra. Op basis van de bevindingen is een...

CuraMare

CuraMare, het Ikazia Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis zijn verenigd in een inkoopsamenwerking. Om succesvoller samen te werken, hebben zij T-MC gevraagd hen te ondersteunen bij het formuleren...

DARE!!

T-MC heeft DARE!! in 2004 ondersteund bij de implementatie van TIBCO Nimbus. Sindsdien helpt T-MC DARE!! bij onder meer de inrichting van action management in de applicatie, de integratie van Mijn...

Dimension Data

Om medewerkers te trainen in het gebruik van de webomgeving van TIBCO Nimbus, heeft T-MC een speciale e-learning ontwikkeld voor Dimension Data. De procesauteurs zijn in hun rol getraind en T-MC...

Donatus Verzekeringen

T-MC heeft Do­na­tus on­der­steund bij de tot­stand­ko­ming van een nieuw ac­cep­ta­tie­be­leid. De com­plexi­teit van het ac­cep­ta­tie­pro­ces is in kaart ge­bracht en daar­na is het be­leid...

ECI

T-MC heeft onderzoek gedaan naar de organisatie, de mensen en de systemen van de afdeling Outbound Telemarketing van ECI om het functioneren van de afdeling te optimaliseren. Na oplevering van het...

Eigen Haard

Eigen Haard maakt gebruik van de procesmanagementtool TIBCO Nimbus en wordt door T-MC ondersteund bij de vastlegging, verrijking en verspreiding van processen en bij het trainen van medewerkers,...

Eneco

T-MC heeft tijdens een maatwerk teamdag de medewerkers van Eneco Consumenten geleerd om de proces-, organisatie- en communicatiestructuur te benutten bij de verwerking van alle input die zij...

Fokus Wonen

T-MC heeft voor Fokus een maatwerk e-learning tool ontwikkeld om medewerkers te leren hoe de procesmanagementapplicatie hen kan helpen bij de uitvoering van hun dagelijks werk. In een eerder...

Gemeente Zuidplas

T-MC heeft het Cluster Informatievoorziening van de Gemeente Zuidplas begeleid bij het maken van een programma voor de uitvoering van de projecten uit het informatiebeleidsplan. In dit...

GGZ Oost Brabant

T-MC heeft onderzoek gedaan naar de status en het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem van GGZ Oost Brabant. Vervolgens is door T-MC een advies uitgebracht voor een hernieuwde, succesvolle...

KAO Benelux

Na een eerste positieve ervaring met de GO Training voor een groep leidinggevenden van de afdeling Mass (verantwoordelijk voor haarverzorgings- en haarkleuringsproducten voor de consumentenmarkt),...

Kasteel de Haar

T-MC heeft het hoofd Operationele Zaken van de Stichting gecoacht op stijl en flexibiliteit als leidinggevende en in het organiseren van de persoonlijke werkstuctuur. Daarnaast zijn de ambities...

Oceanwide

T-MC heeft voor Oceanwide een Plan van Aanpak opgesteld voor de wijze waarop TIBCO Nimbus de organisatie verder kan ondersteunen bij het voldoen aan en uitbrengen van tender-beantwoordingen.

OHRA

OHRA heeft medewerkers met de in-company GO (Get Organised) training van T-MC geleerd om de proces-, organisatie- en communicatiestructuur te benutten bij de verwerking van alle input die zij...

Phone House

Vanwege een groeiende behoefte aan controle in de organisatie en grip op de bedrijfsprocessen, heeft T-MC een pilot procesmanagement uitgevoerd binnen de afdeling Warehouse. In korte tijd zijn de...

Rabobank

Diverse medewerkers van Rabobank hebben de GO(Get Organised) training gevolgd.

Rotterdam World Gateway

Rotterdam World Gateway maakt gebruik van TIBCO Nimbus voor het vastleggen van alle procesinformatie in het bedrijf. T-MC ondersteunt en adviseert in de optimalisatie van het gebruik van het...

SRK Rechtsbijstand

Als interim manager Uitbestedingen heeft Wim Huiskens bij SRK Rechtsbijstand leiding gegeven aan de afdeling Extern Juridisch Beheer (EJB). Hij vult momenteel de rol van interim manager Front...

Stedin Meetbedrijf

T-MC heeft binnen Stedin Meetbedrijf een cultuurveranderingstraject geleid op basis van de OCAI methodiek. Daarnaast zijn diverse GO (Get Organised) opleidingen georganiseerd, waaronder de GO...

Strukton Worksphere

Bij de projecten van Strukton Worksphere, wordt het systeem gebruikt om de hoofdprocessen te beschrijven, veelal in combinatie met relevante ISO-normen. Om deze projecten goed te kunnen...

SVHW

T-MC heeft invulling gegeven aan een themabijeenkomst van SVHW waarin een andere manier van werken centraal stond. De aanleiding voor SVHW om deze bijeenkomst te organiseren was de op stapel...

Tilburg University

Voor diverse teams van Tilburg University is een GO (Get Organised) training georganiseerd. Doelstelling was niet alleen om de individuele deelnemers georganiseerder te leren werken, maar ook om...

Varkens Innovatie Centrum Sterksel

Management en medewerkers van het Varkens Innovatie Centrum hebben een in-company GO (Get Organised) training door T-MC gevolgd om gestructureerder te leren werken.

VvAA

T-MC begeleidt VvAA bij de optimalisatie van Externe Rechtshulp, inclusief de inrichting en inkoop van een flexschil. VvAA wilt haar premies stabiliseren en de kwaliteit van dienstverlening...

VECOZO

Binnen VECOZO heeft T-MC het traject naar een volledig digitale en geïntegreerde werkomgeving begeleid. Door een snelle groei in zeer korte tijd, stonden interne informatievoorziening en...

Europrotector (Flyct)

Europrotector is een van de grootste letselschadebureaus van Nederland. De ervaren professionals verhalen dagelijks schade na ongevallen voor slachtoffers, hun verzekeraars en hun werkgevers....