Re­fe­ren­tie

KAO Be­ne­lux

Na een eer­ste po­si­tie­ve er­va­ring met de GO Trai­ning voor een groep lei­ding­ge­ven­den van de af­de­ling Mass (ver­ant­woor­de­lijk voor haar­ver­zor­gings- en haar­kleu­rings­pro­duc­ten voor de con­su­men­ten­markt), heeft KAO Be­ne­lux er­voor ge­ko­zen om bij­na de ge­he­le or­ga­ni­sa­tie deel te la­ten ne­men aan een GO trai­ning. Uit­ein­de­lijk zijn 51 men­sen door T-MC ge­traind en werd de GO trai­ning door hen ge­mid­deld be­oor­deeld met een 8,5. Na de­ze reeks trai­nin­gen heeft het MT tij­dens een hei­dag de GO ken­nis en vaar­dig­he­den op­ge­frist. Di­ver­se teams heb­ben de aan­ge­leer­de me­tho­de op­ge­poetst en ver­d­eipt in de GO+ work­shop.

De Kao Group is een belangrijke, internationale speler binnen het premium haarverzorgingssegment. Kao Group kenmerkt zich door haar innovatieve business en succesvolle productintroducties die reeds geleid hebben tot wereldwijde successen. Merken die Kao Group Benelux voert zijn John Frieda en Guhl. De Kao Group Benelux organisatie is gevestigd in Amersfoort.