Re­fe­ren­tie

Ach­mea

Bin­nen di­ver­se af­de­lin­gen van Ach­mea heeft T-MC de im­ple­men­ta­tie van pro­ces­ma­na­ge­ment be­ge­leid. Bij Stich­ting Ach­mea Rechts­bij­stand (SAR) heeft T-MC de im­ple­men­ta­tie van TIB­CO Nim­bus, toen nog Nim­bus Con­trol, be­ge­leid, die heeft ge­leid tot pro­ces- en pres­ta­tie­ver­be­te­rin­gen bij de Front Of­fi­ce en in een twee­de fa­se ook de Back Of­fi­ce ope­ra­tie. Bin­nen Ser­vi­ce Or­ga­ni­sa­tie Le­ven (SOL) zijn de pro­ces­sen vast­ge­legd in en ge­deeld met de werk­vloer mid­dels de cloud­op­los­sing van TIB­CO Nim­bus. T-MC heeft Ach­mea Bank be­ge­leid bij de in­rich­ting van een nieuw sys­teem ter on­der­steu­ning van pro­ces­ge­richt den­ken en wer­ken. Ver­der zijn al en­ke­le hon­der­den Ach­mea me­de­wer­kers GO (Get Or­ga­ni­sed) ge­traind en is er steeds meer vraag naar de an­de­re Get Or­ga­ni­sed mo­du­les.

Achmea, onderdeel van Eureko, is de grootste verzekeringsgroep in Nederland. Of het nu gaat over gezondheid, geld voor later, goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers of het afdekken van bedrijfsrisico's: Achmea ontzorgt en doet dat voor een brede klantengroep van particulieren, overheden, AEX-bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven. Particuliere en zakelijke klanten doen vooral zaken met merken zoals Centraal Beheer Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, Agis Zorgverzekeringen, Zilveren Kruis Achmea en Stichting Achmea Rechtsbijstand. De merken worden ondersteund door de diverse Achmea divisies.