Re­fe­ren­tie

Ste­din Meet­be­drijf

T-MC heeft bin­nen Ste­din Meet­be­drijf een cul­tuur­ver­an­de­ringstra­ject ge­leid op ba­sis van de OCAI me­tho­diek. Daar­naast zijn di­ver­se GO (Get Or­ga­ni­sed) op­lei­din­gen ge­or­ga­ni­seerd, waar­on­der de GO trai­ning en de GO coa­ching.

Op de markten voor gas en elektriciteit vormt Stedin Meetbedrijf een belangrijke schakel in de dynamiek tussen eindverbruikers, netbeheerders en energieleveranciers. In opdracht van tal van consumenten, bedrijven en overheidsinstellingen realiseert Stedin Meetbedrijf een efficiƫnte verwerking van meetgegevens.