Re­fe­ren­tie

DA­RE!!

T-MC heeft DA­RE!! in 2004 on­der­steund bij de im­ple­men­ta­tie van TIB­CO Nim­bus. Sinds­dien helpt T-MC DA­RE!! bij on­der meer de in­rich­ting van ac­ti­on ma­na­ge­ment in de ap­pli­ca­tie, de in­te­gra­tie van Mijn Sta­tis­tie­ken, (tech­ni­sche) on­der­steu­ning van de kwa­li­teits­ma­na­ger en met het coa­chen en trai­nen van me­de­wer­kers vol­gens de GO (Get Or­ga­ni­sed) me­tho­de.

DARE!! is ISO9001 gecertificeerd en bestaat uit diverse werkmaatschappijen die elk hun kernactiviteiten hebben in het leveren van producten en diensten van hoge kwaliteit op het gebied van EMI/EMC/ESD, Automotive, radio, telecom, productveiligheid, elektronica en ICT. Zo wordt het de klanten van DARE!! mogelijk gemaakt beter te presteren. DARE!! Consultancy voert metingen en onderzoeken uit in overeenstemming met de Europese richtlijnen en maakt het als zodanig voor klanten mogelijk hun product(en) van een CE-markering te voorzien. DARE!! Calibrations voert kalibraties uit op het gebied van elektrische grootheden en is ISO17025 geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.